دانشگاه های استرالیا از بهترین دانشگاه های جهان هستند: در حال حاضر پنج دانشگاه استرالیا در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر معتبرترین رتبه بندی بین المللی قرار گرفته اند.رویکرد آکادمیک به لطف سرمایه گذاری های هنگفت در تحقیق و توسعه نوآورانه است.امکانات دانشگاه از جمله بهترین امکانات در جهان است: پردیس ها ، آزمایشگاه ها ، مراکز ورزشی ، مراکز تحقیقاتی و کتابخانه ها.
دانشگاه های استرالیا مدارک کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا را ارائه می دهند.
موسسه دانش و توسعه بین الملل می تواند در انتخاب و ثبت نام در ۴۰ دانشگاه استرالیا به شما کمک کند که ۳۷ دانشگاه دولتی و ۳ دانشگاه خصوصی هستند.