کالج و موسسات زبان

کالج و موسسات زبان

دانش جویانی که شرط دانش زبان انگلیسی موجود در برگه پذیرش خود را براوده نمیکنند  و سطح مهارت انگلیسی کمتری نسبت به نمره زبان پیش شرط دانشگاه دارند،  ممکن است لازم باشد تا ۲۰ هفته قبل از ورود به مقطع اصلی تحصیلی خود  یک دوره پیش نییاز مقدماتی را انجام دهند. این کلاسها  در کالج زبان خود دانشگاه پذیرش شده و یا کالج های مورد تایید دانشگاه برگزار می شود و هر هفته به مدت ۲۵ ساعت ، دوشنبه تا جمعه ، از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر می باشد.

اگر دانش آموزان پس از اتمام این دوره شرایط ورود مستقیم به مقطع تحصیلی خود را کسب نکنند ، به آنها امکان نشستن برای آزمون آیلتس بعدی که در این مرکز برگزار می شود ، داده می شود. طول این دوره ها از ۵ تا ۳۰ هفته است ولی برای دانشجویان ایرانی بعلت ارزیابی GTE  نمی توانند طول دوره بیشتر از ۲۰ هفته را دریافت کنند  . شهریه آنها حداقل هفته ای ۳۰۰ دلار استرالیا می باشد .

دانشجویان برای ورود به این دوره بر اساس به مقطع تحصیلی خود باید حداقل نمره کسب شده در یک آزمون زبان بین المللی را توجه به مقطع تحصیلی کسب کرده باشند. بطور مثال برای مقطع لیسانس حداقل ایلتس ۵ و فوق لیسانس ۵٫۵ در همه بندهای آزمون به دست آورده باشند .

در پایان دوره زبان ، دانشجویان گزارش پیشرفت و گواهی پایان دوره را دریافت می کنند.