ویزای گاردین یا مراقب ۵۹۰

ویزای گاردین یا مراقب برای دانش آموزان زیر ۱۸ سالی می باشد که می خواهند یکی از والدین را بعنوان مراقب به همراه خود به استرالیا ببرند.

 

شرایط مراقب یا گاردین :

 • گاردین باید پدر یا مادر دانش آموز باشد.
 • گاردین باید شخصی باشد که حق سرپرستی دانش آموز را برعهده داشته باشد.
 • گاردین می تواند یکی از بستگان و اقوام و آشنایی باشد که والدین دانش آموز به صورت کتبی به او اجازه داده باشند.
 • گاردین باید تنها باشد و از داشتن همراه زیر ۶ سال خودداری کند.
 • گاردین باید توانایی تامین هزینه های لازم زندگی خوراک، پوشاک و مسکن دانش آموز را داشته باشد.
 • گاردین باید دارای سلامت جسم و روان باشد.
 • گاردین باید از قدرت مالی مناسب در جهت رفع هزینه های خود و دانش آموز برخوردار باشد.
 • گاردین باید برای مدت اقامت خود و دانش آموز از امکانات بهداشتی و درمانی برخوردار باشد.
 • گاردین نباید به کشور استرالیا بدهکاری مالی داشته باشد.
 • گاردین دارای اقامت موقت در کشور استرالیا باشد.
 • چنانچه اداره مهاجرت استرالیا خواهان انجام انگشت نگاری باشد گاردین باید از دستورات آن ها پیروی کند.

 

 1. در صورت داشتن فرزند دیگر بیس از شش سال سن برای او نیز در مدرسه ثبت نام و هزینه پرداخت  شود .
 2. مراقب اجازه کار در استرالیا نخواهد داشت
 3. مراقب اجازه تحصیل بیش از ۳ ماهه را نخواهد داشت و در صورت تحصیل با مدت بیشتر باید برای ویزای تحصیلی جداگانه درخواست دهد .
 4. مراقب نمی تواند بدون اجازه موسسه ـآموزشی استرالیا را ترک کند و در این صورت باید قبل از آن درخواست تغییر مراقب برای مراقبت از فرزندشدر استرالیا را به اداره مهاجرت ارائه کند.
 5. مراقب باید زمانی که فرزندش به ۱۸ سال وارد می شود استرالیا را ترک کند .

 

مدارک مورد نیاز برای ویزای گاردین:

 • مدارک شناسایی گاردین (پاسپورت – شناسنامه – کارت ملی)
 • مدارک تحصیلی و کاری گاردین
 • تمکن مالی
 • نامه مرخصی کاری