مسیر کاری پس از تحصیل

ویزای موقت فارغ التحصیلی (سابکلاس ۴۸۵) برای دانشجویان بین المللی است که اخیرا از یکی از موسسات آموزشی در استرالیا فارغ التحصیل شده باشند و شامل دو مسیر متفاوت می باشد:

  • مسیر کاری پس از تحصیل
  • مسیر کاری فارغ التحصیل

 

مسیر کاری پس از تحصیل

مدت زمان ویزا

  • ۲ سال: فارغ التحصیلان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (coursework)
  • ۳ سال: فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد (Research)
  • ۴ سال: دکترا

هزینه ویزا
ساب کلاس ویزا : فارغ التحصیل موقت ۴۸۵
هزینه پایه درخواست: ۱۶۵۰$

 

مسیر کاری فارغ التحصیل

برای دانشجویانی که از یک دوره ی حداقل دوساله با مدرک مربوط به مشاغل موجود در لیست مهارت های بلند مدت و میان مدت استراتژیک و موردنیاز دولت استرالیا(MLTSSL) فارغ التحصیل می شوند.

 

مدت زمان ویزا

  • ۱٫۵ سال برای تمامی فارغ التحصیلان

هزینه ویزا

ساب کلاس ویزا : فارغ التحصیل موقت ۴۸۵

هزینه پایه درخواست: ۱۶۵۰$

 

کسب اطلاعات بیشتر برای رشته ها و مشاغل پرتقاضای استرالیا

 

قدم های دریافت ویزای موقت فارغ التحصیلی:

۱. ارزیابی مهارت: رشته تحصیلی شما باید در لیست مهارت های بلند مدت و میان مدت استراتژیک و موردنیاز دولت استرالیا (MLTSSL) ذکر شده باشد.
۲. امتیازات خود را از ۶۵ امتیاز بیشتر کنید! : امتیاز خود را با محاسبه گر امتیازات ویزا برای ویزای مستقل مهارت (سابکلاس ۱۸۹) بررسی کنید. امتیازات مورد نیاز به عناوین شغلی رشته شما بستگی دارد.
۳. مدارک خود را آپلود کنید و درخواست ویزا را به صورت آنلاین ثبت کنید.