ترجمه مدارک مورد تایید ناتی استرالیا

موسسه دانش و توسعه بین المل  جهت سهولت در روند پرونده های متقاضیان، خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی را در بخش دارالترجمه مستقر در شرکت فراهم آورده است. این بخش خدماتی ارزنده و متفاوت را در ترجمه انواع مدارک ارائه می دهد:

ترجمه مدارک به انگلیسی

  • ترجمه ناتی برای مدارک مورد نیاز به جهت تحصیل در استرالیا
  • ارائه تأییدیه مُهر ناتی برای متقاضیان استرالیا
  • ارائه ترجمه بدون مراجعه حضوری به کارشناس پرونده (برای دارندگان قرارداد موسسه دانش و توسعه)
  • امکان ارسال اسکن مدارک برای ترجمه بدون مراجعه حضوری (در صورت بازبینی اولیه توسط کارشناس پرونده)
  • ترجمه فوری آنلاین از طریق ایمیل و ترجمه وب سایت

 

برای درخواست ترجمه مدارک می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید :