تمدید ویزای تحصیلی استرالیا

تمدید ویزای تحصیلی استرالیا

برای کسانی که ویزای تحصیلی استرالیای آنها در حال اتمام است و مایل به تمدید ویزای تحصیلی خود هستند. بر طبق آخرین بروزرسانی اداره مهاجرت استرالیا، افراد دارای ویزای دانشجویی باید شش هفته قبل از انقضای ویزای فعلی خود برای ویزاهای جدید دانشجویی اقدام کنند.

ما به شما کمک می‌کنیم تا دوره‌های آموزشی و ویزای تحصیلی استرالیای مناسب خود را انتخاب کنید.
اگر که مایل به تمدید ویزای تحصیلی استرالیای خود هستید باید ویزای موقت داشته باشید که شامل هیچکدام از موارد زیر نباشد:

 • ویزای کاری خدماتی موقت کنسولی و یا دیپلماتیک (زیرمجموعه ۴۲۶)
 • ویزای موقت کاری مرتبط با موارد کنسولی یا دیپلماتیک (زیرمجموعه ۴۰۳)
 • ویزای موقت دیپلماتیک (زیرمجموعه ۹۹۵)، دارندگان ویزای اصلی. این یعنی اعضای خانواده دارنده ویزای موقت دیپلماتیک (زیرمجموعه ۹۹۵) میتوانند برای دریافت ویزای تحصیلی اقدام نمایند.
 • ویزای ترانزیت (زیرمجموعه ۷۷۱)
 • ویزای مهمان (زیرمجموعه ۶۰۰) برای دیدار اعضای خانواده.
 • در شرایط خاص اگر ویزای تحصیلی شما در ۲۸ روز گذشته به پایان رسیده باشد میتوانید برای ویزای جدید تحصیلی اقدام نمایید.

 

مدارک مورد نیاز برای تمدید ویزای تحصیلی :

 • شناسنامه
 • گذرنامه
 • کارت ملی
 • یک شرح حال بر ای اینکه چرا نیاز به تمدید ویزای دانشجویی خوددارید ؟
 • تأیید ثبت نام (CoE)
 • OSHC
 • شماره شناسه HAP
 • اظهارات شخصی برای تأمین نیاز به GTE