رشته های منحصر به فرد یا Unique Courses

رشته های منحصر به فرد یا Unique Courses

انتخاب دوره و دانشگاهی که بهترین فرصتهای شغلی را برای شما فراهم کند مهم است. هزینه های مرتبط با شهریه ، زندگی و مسافرت به خارج از کشور می تواند توجیه شود، اگر انتخاب رشته به درستی برنامه ریزی و تحقیق شده باشد. در این میان انتخاب رشته های منحصر به فرد می تواند به تنهایی همه معیارهای انتخاب تحصیل در خارج از کشور را در بر گیرد و نقش بسزایی در تعیین آینده تحصیلی ، کاری و حتی دریافت ویزای تحصیلی و اقامتی شما در استرالیا ایفا خواهد کرد.

 

رشته های منحصر به فرد یا Unique Courses  رشته هایی هستند که دارای شرایط زیر می باشند :

  • به صورت منحصر به فرد در استرالیا ارایه می شوند.
  • به علت منحصر به فرد بودن از بازار کار بسیار خوبی برخوردار هستند.
  • برای دریافت اقامت پس از تحصیل دارای امتیازات ویژه هستند.
  • در ایران و یا اطراف ایران کمتر ارائه می شوند و یا ارائه نمی شوند.